wybierz wersję językową:

Aktualności

05
BIMCO wydało nową klauzulę choroby zakaźnej czarteru na czas

Opublikowano 2022/08/05

BIMCO wydało nową klauzulę choroby zakaźnej czarteru na czas. Potrzeba jej zmiany wyniknęła w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Zauważyć przy tym należy, iż klauzula ta została unormowana w taki sposób, aby miała zastosowanie także w razie zaistnienia w przyszłości innych pandemii. Innymi słowy - będzie miała ona zastosowanie także w przypadku wystąpienia regionalnych ognisk chorobowych, takich jak np. epidemia wirusa Ebola w Afryce Zachodniej w latach 2014-2016.

Należy również podkreślić, iż podczas formułowania wspomnianej klauzuli, BIMCO skupiło się w szczególności na zrównoważonym podejściu do alokacji ryzyka. Przede wszystkim klauzula skupia się na utrzymaniu kontraktu, co ma docelowo pomóc uniknąć potencjalnie kosztownych sporów i zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Klauzula jest możliwa do pobrania pod poniższym linkiem:

maritimecyprus.com/2022/08/04/bimco-issues-the-infectious-or-contagious-disease-clause-for-time-charter-parties-2022/?utm_source=newsletter