wybierz wersję językową:

Aktualności

27
EMSA aktualizuje sprawozdanie na temat potencjału biopaliw w żegludze

Opublikowano 2022/10/27

Niniejsze sprawozdanie stanowi aktualizację poprzedniego opracowania opracowanego przez EMSA na temat biopaliw i zawiera analizę pełnego zakresu biopaliw, zarówno płynnych, jak i gazowych, z perspektywy obecnych zdolności produkcyjnych, infrastruktury składowania i dystrybucji oraz technologii wytwarzania energii. Zawiera również analizy techniczno-ekonomiczne i obejmuje oparte na ryzyku studia przypadków w celu oceny ich potencjału dla sektora morskiego.

Wskazuje się, że chociaż obecne wykorzystanie biopaliw w silnikach okrętowych jest bardzo ograniczone (dane IMO 2020 (DCS) sygnalizują, że 99,91 % zużycia paliwa okrętowego pochodzi z paliw konwencjonalnych opartych na węglu, istnieje znaczny potencjał, aby biopaliwa zdobyły większy udział w całkowitym zużyciu paliwa okrętowego co finalnie miałoby się przełożyć na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych statków.

Źródło: maritimecyprus.com/2022/10/25/emsa-update-on-potential-of-biofuels-in-shipping/