wybierz wersję językową:

Aktualności

12
IACS publikuje zalecenia dot. wdrażania systemu

Opublikowano 2022/07/12

IACS publikuje zalecenia dot. wdrażania systemu EEXI, który to jest wskaźnikiem efektywności energetycznej dla istniejących statków. Celem wspomnianego systemu jest w szczególności stopniowa dekarbonizacja branży morskiej a tym samym zwiększenie oraz zapewnienie większej ochrony środowiska morskiego. 
Dla porządku przypominamy również, iż z dniem 1 listopada 2022 roku poprawki do załącznika VI do konwencji MARPOL regulujące przedmiot EEXI. 

Dokument zawierający zalecenia w zakresie wdrażania EEXI jest dostępny pod poniższym linkiem: 
maritimecyprus.com/2022/07/06/iacs-publishes-recommendation-on-eexi-implementation-guidelines/