wybierz wersję językową:

Aktualności

04
MaritimeCyprus opublikowało wytyczne EMSA dla Państw Członkowskich, dotyczące ochrony na morzu.

Opublikowano 2022/10/04

MaritimeCyprus opublikowało wytyczne EMSA dla Państw Członkowskich, dotyczące ochrony na morzu.

Wspomniane wytyczne ukierunkowane są na pomoc Państwom Członkowskim w osiągnięciu zharmonizowanego i skutecznego wdrożenia prawa unijnego w dziedzinie ochrony żeglugi i portów, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 725/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych oraz dyrektywy 2005/65/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów.

W szczególności niniejsze wytyczne koncentrują się na zadaniach administracyjnych i kontrolnych, które muszą być wykonane przez organy właściwe państw członkowskich w zakresie ochrony żeglugi i portów. Należy również zwrócić uwagę na charakter tego dokumentu - jako, że są to jedynie wytyczne, to nie odnosi się on do każdego pojedynczego aspektu ochrony żeglugi i portów i w celu zapewnienia pełnej i kompleksowej ochrony, konieczne jest posiłkowanie się innymi dokumentami.

Wytyczne są możliwe do pobrania pod poniższym linkiem:
maritimecyprus.com/2022/10/02/emsa-interim-guidance-on-maritime-security-for-member-states/