wybierz wersję językową:

Aktualności

29
MaritimeCyprus publikuje najnowszy protokół inspekcyjny statków morskich (RISQ 2.0)

Opublikowano 2022/09/29

MaritimeCyprus publikuje najnowszy protokół inspekcyjny statków morskich (RISQ 2.0)

MaritimeCyprus publikuje najnowszy protokół inspekcyjny statków morskich RISQ 2.0, aktualny na wrzesień 2022 r. W pierwszej kolejności warto zauważyć, że protokół został rozszerzony o więcej wytycznych, w szczególności dotyczących typów statków, co czyni go zasadniczo znacznie bardziej wszechstronnym narzędziem protokołowania inspekcji. Rozszerzono również zakres inspekcji o pozycje, których wprowadzenie zostało zalecone m.in. przez takie podmioty jak IMO, ISO, ILO, OCIMF czy ICS.

Nowe kryteria zawarte w opisanym powyżej protokole inspekcyjnym zostały opracowane w odpowiedzi na istniejące ryzyko i wyzwania, które pojawiają się w codziennej praktyce prowadzenia statku.

Zaktualizowany protokół RISQ 2.0 jest możliwy do pobrania pod poniższym linkiem:
maritimecyprus.com/2022/09/20/rightship-inspection-ship-questionnaire-risq-2-0-sept-2022/