wybierz wersję językową:

Aktualności

25
Obowiązek raportowania EEXI oraz CII od 1 stycznia 2023 r.

Opublikowano 2022/11/25

Od 1 stycznia 2023 r. wszystkie statki będą zobowiązane do obliczania wskaźnika efektywności energetycznej istniejących statków (EEXI) w celu pomiaru ich efektywności energetycznej i rozpoczęcia zbierania danych w celu raportowania ich wskaźnika intensywności rocznego wskaźnika eksploatacyjnego węgla (CII).

Jako, że wymogi certyfikacji EEXI i CII wchodzą w życie 1 stycznia 2023 r. to, że pierwszy raport roczny zostanie ukończony w 2023 r., a wstępne oceny CII zostaną przyznane w 2024 r.

Wskazujemy przy tym, że wprowadzenie obowiązkowych EEXI i CII jest częścią wstępnej strategii IMO dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków, przyjętej w 2018 r. Wstępna strategia określa proponowane środki w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Wprowadzenie środków EEXI i CII jest częścią środków krótkoterminowych Strategii, które zobowiązują IMO do osiągnięcia celu zmniejszenia emisyjności międzynarodowego transportu morskiego o 40% do 2030 r. w porównaniu z 2008 r.

więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

maritimecyprus.com/2022/11/22/maritime-compliance-eexi-and-cii-changes-to-tackle-carbon-emissions/