wybierz wersję językową:

Aktualności

17
Poradnik wspierania wdrażania technologii efektywności energetycznej dla statków

Opublikowano 2022/10/17

Opublikowano poradnik koncentrujący się w szczególności na wspieraniu wdrażania technologii efektywności energetycznej dla statków. Został on opracowany i wykonany przez Global Industry Alliance to Support Low Carbon Shipping (Low Carbon GIA) w ramach projektu IMO-Norway GreenVoyage2050. Przewodnik skierowany jest przede wszystkim do armatorów czy operatorów statków.

Przewodnik zawiera w szczególności prostą, ale elastyczną metodologię wyboru odpowiedniej technologii w zakresie uzyskania oszczędności i wydajności. Wspomniana metodologia oparta została na zestawie ośmiu kryteriów oceny, tj.: podobieństwo, wiarygodność, dokładność, ogólna i konkretna wielkość zamówień, powtarzalność zamówień, spójność i kompatybilność.

Metodologia i związane z nią, oparte na programie Excel, narzędzia zostały opracowane w taki sposób, aby były łatwe w obsłudze i nie wymagały specjalistycznej wiedzy technicznej.

Dokument jest możliwy do pobrania poniżej:
greenvoyage2050.imo.org/practical-guide-to-the-selection-of-energy-efficiency-technologies-for-ships/