wybierz wersję językową:

Aktualności

29
UNCITRAL zatwierdziła projekt konwencji o skutkach sądowej sprzedaży statków

Opublikowano 2022/07/29

Dnia 30 czerwca br. Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) zatwierdziła projekt konwencji o skutkach sądowej sprzedaży statków (draft Convention on the effect of judicial sales of vessels). Projekt konwencji ma zostać przedstawiony Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych w celu rozważenia jego podpisania.

Przedmiotem wspomnianego projektu jest doprowadzenie do ujednolicenia międzynarodowych przepisów w zakresie uznania orzeczeń sądów danego kraju, przez sądy innych państw. Kwestia ta jest o tyle problematyczna, że czasem z powodu rozbieżności przepisów krajowych, skuteczne doprowadzenie postępowania do końca wiąże się z trudnościami, co bezpośrednio wpływa na jego znaczne przedłużenie.

Więcej na stronie:
www.ukpandi.com/news-and-resources/legal-content/legal-articles/draft-convention-on-the-effect-of-judicial-sales-of-vessels-approved-by-uncitral/