wybierz wersję językową:


2016 Październik


Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego


Marek Czernis, Andrzej Czernis - Wady oświadczenia woli („misrepresentation”) w systemie prawa angielskiego


Marek Czernis, Andrzej Czernis - Klauzula „portu bezpiecznego” („safe port warranty”) – analiza sprawy „The Ocean Victory"


Sebastian Kita, Maciej Jaśkiewicz - Obowiązkowa weryfikacja wag kontenerów – skutki zmian Konwencji SOLAS w praktyce


Dariusz Szymankiewicz, Piotr Jędrusiak - Konwencja BWM – czas szykować się na nowy balast


Rafał Czyżyk, Marcin Borowski - Infrastruktura zapewniająca dostęp do portu


Michał Pilecki - Ubezpieczyciela wiążą postanowienia umowy, której stroną stał się w wyniku subrogacji


Aleksander Błahy, Paweł Bilicki - Nowe zasady wynagrodzeń w spółkach z udziałem m.in. Skarbu Państwa


Rafał Czyżyk, Piotr Porzycki - Ceny transferowe - zaostrzone przepisy już od 1 stycznia 2017 roku


Artur Pomorski, Adam Gielnik - Obowiązki zagranicznego pracodawcy delegującego do pracy na terytorium Polski


Marcin Kaszyński - Bezskuteczność czynności prawnych wobec masy upadłości


Paweł Mickiewicz, Aleksander Karandyszowski - Zmiany w księdze akcyjnej na wniosek nabywcy akcji – część III


Rafał Czyżyk, Łukasz Radosz - Zatrudnienie pracowników tymczasowych


Piotr Regulski - Powołanie członka zarządu spółki z o.o. na czas nieokreślony


Adam Organiszczak - Zatrudnianie pracowników młodocianychClyde & Co


Andrew Preston, Bethan Bradley - Hanjin Shipping - Current jurisdictional status and options – United Kingdom


Tom Kelly - High Court refuses to bypass the 12 month guarantee period under a shipbuilding contract


Heidi Watson, Corinna Harris - EU insolvency law protection can apply to non-EU ships


Lucinda Roberts, Fanos Theophani - Court refuses to intervene in disputed arbitration proceedings