wybierz wersję językową:


2017 Kwiecień


Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego


Rafał Czyżyk, Marcin Borowski - Zapobieganie zanieczyszczeniu morza - nowe regulacje prawne


Sebastian Kita, Maciej Jaśkiewicz - Najważniejsze postanowienia podkomisji IMO do spraw projektowania i konstrukcji statków (SDC)


Paweł Mickiewicz, Michał Pilecki - Właściwości Sądu in rem w kontekście aresztu statku


Artur Pomorski, Adam Organiszczak - Piractwo morskie - raport za rok 2016


Piotr Gajlewicz, Szymon Romanowicz - Przetwarzanie danych osobowych - zmiany w prawie unijnym


Rafał Czyżyk, Łukasz Radosz- Niemcy: zakaz spędzania tygodniowego odpoczynku w kabinie. Co dalej może czekać kierowców i przewoźników?


Piotr Gajlewicz - Zmiana zasad świadczenia pracy tymczasowej w Niemczech


Paweł Mickiewicz, Marcin Kaszyński - Procedura 'pre-pack sale' w toku postępowania upadłościowego


Piotr Porzycki - Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część VI - połączenie spółek kapitałowych


Aleksander Błahy, Paweł Bilicki - Ostatni bastion ukrywania majątków upadnie?


Paweł Mickiewicz, Aleksander Karandyszowski - Nadchodzi zmierzch anonimowych akcjonariuszy?


Piotr Gajlewicz - Konsekwencje prawne realizacji 'na czarno' zleceń w Niemczech


Paweł Mickiewicz, Piotr Regulski - Rozporządzenie akcją zdematerializowaną. Część IIClyde & Co


Amy-Jo Clarke - So what does 'in light ballast condition' mean exactly?


Simon Culhane - Package or Unit Limitation under the Hague-Visby Rules


Irvine Marr, David Owens, Martyn Haines - Admiralty Court ruling on the application of the 'narrow channel rule' and the 'crossing rule'