wybierz wersję językową:


2017 Listopad


Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego


Marek Czernis Wydanie ładunku na podstawie konosamentu w świetle prawa angielskiego


Aleksander Karandyszowski Nowe regulacje dotyczące prawa konkurencji


Marcin Borowski Przeniesienie siedziby spółki do innego państwa UE bez konieczności przeprowadzenia likwidacji


Marcin Kaszyński Transgraniczne postępowanie upadłościowe w ramach UE


Sebastian Kita, Maciej Jaśkiewicz Ustalenia z posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego


Piotr Regulski KNF uderza w menadżerów spółek. Obowiązki informacyjne emitenta.


Michał Pilecki Służebność przesyłu. Część 2 - urządzenia przesyłowe


Piotr Gajlewicz, Szymon Romanowicz "Nie" dla handlu w niedziele coraz bliżej


Artur Pomorski, Adam Gielnik Wypadek w czasie podróży służbowejClyde & Co


David Handley, Martin Hall The "LONGCHAMP" - Supreme Court ruling


Richard Eglington, Stephen Mackin BIMCO SUPPLYTIME 2017 - A modern update to an established form


Gerald Yee, Natasha RaiElectronic bills of lading - A step forward or two steps backward?