wybierz wersję językową:


Dane ładunkowe zawarte w konosamencie - Art.III (3) Reguł Hague-Visby