wybierz wersję językową:


Efekt bezprawności - sprzeczności z prawem (illegality) na umowy frachtowe w świetle prawa angielskiego