wybierz wersję językową:


IMO opracowuje poprawki do konwencji MARPOL w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych przez statki