wybierz wersję językową:


Konosament - klauzule zwalniające z odpowiedzialności z tytułu misdelivery