wybierz wersję językową:


Konosament jako funkcja potwierdzenia przyjęcia ładunku do przewozu