wybierz wersję językową:


Konosament na zlecenie i na okaziciela (prawo angielskie)