wybierz wersję językową:


Lex Americana a Reguły Rotterdamskie

Ta publikacja przedstawia istotę Reguł Rotterdamskich oraz ich powiązanie z prawem w USA. 

Aut. M. Czernis, publ.: Prawo Morskie, Tom XXVII, Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego [Maritime Law, Volume XXVII, Polish Academy of Sciences, Branch in Gdansk Maritime Law Codification Commission].