wybierz wersję językową:


Nieprawidłowe (zabrudzenie) konosamentu - skutki prawne