wybierz wersję językową:


Pojęcie "Załadowca"

Pojęcie "Załadowca" - analiza prawno-porównawcza


W publikacji dokonano prawnej analizy pojęcia "Załadowca", odnosząc się do regulacji zawartych w różnych systemach normatywnych.

Aut. M. Czernis, publ.: Współczesne problemy prawa - Księga pamiątkowa dedykowana prof. Jerzemu Młynarczykowi