wybierz wersję językową:


Reguły Hasko-Visbijskie, Hamburskie i Rotterdamskie - analiza prawno porównawcza

26 lutego 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego poświęcona „Prawu żeglugi morskiej”, w trakcie której prelekcję pt. „ Reguły Hasko-Visbijskie, Hamburskie i Rotterdamskie – analiza prawno-porównawcza”, wygłosił Mecenas Marek Czernis.

Autor: Mec. Marek Czernis – Partner Zarządzający, IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego, Gdańsk 26.02.2015 r.