wybierz wersję językową:


Reguły Rotterdamskie

Reguły Rotterdamskie. Przepisy jurysdykcyjne – rozważania prawno-porównawcze. Prelekcja z okazji Konferencji 60-lecia Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w dniu 17.02.2015 r.

Autor: Mec. Marek Czernis – Partner Zarządzający, Konferencja 60 lat MSA Gdynia 17.02.2015 r.