wybierz wersję językową:


Shipping 2017

Publikacja „Poland” stanowi praktyczny poradnik dla przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych, którzy szukają odpowiedzi na pytania związane z praktycznymi aspektami stosowania polskiego prawa morskiego. Poruszono w niej m.in. zagadnienia dotyczące rejestracji statku, hipoteki morskiej, aresztu statku, przewozu ładunku czy też właściwości organów do orzekania w zakresie spraw morskich. Materiał przygotowany został przez partnerów Kancelarii – mec. Marka Czernisa oraz mec. Rafała Czyżyka. Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją, która w całości dostępna jest pod adresem wskazanym poniżej.

„Powielane za zgodą Law Business Research Ltd. Artykuł ten został po raz pierwszy opublikowany w Getting a Deal Through: Shipping 2016 (wydanym w sierpniu 2016 r., pod redakcją Kevina Coopera, Ince & Co LLP). Więcej szczegółów znajdą Państwo na www.gettingthedealthrough.com”.