wybierz wersję językową:


Shipping Law 2013

Artykuł odpowiada na podstawowe pytania rodzące się na gruncie polskiego prawa w zakresie incydentów na morzu takich jak wypadki morskie, roszczenia dotyczące przewozu ładunków oraz ludzi zarówno w ich aspekcie materialnym jak i procesowym, np. dotyczące sposobu zabezpieczenia roszczeń poprzez areszt statku, czy sposobów zabezpieczania dowodów w postępowaniu. Nadto, artykuł przybliża relację pomiędzy polskim porządkiem prawnym, a wyrokami i rozstrzygnięciami zagranicznych sądów i organów. 
 
Artykuł ten został opublikowany w tegorocznym (2013 r.) The International Comparative Legal Guide to: Shipping Law opublikowanym przez Global Legal Group Ltd, Londyn (www.iclg.co.uk).