wybierz wersję językową:


Umowne wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika (contractualexeptedperils) - analiza w świetle prawa angielskiego