wybierz wersję językową:


Zawarcie umowy frachtowej pod wpływem bezprawnej groźby lub przymusu - w świetle prawa angielskiego