wybierz wersję językową:


Zobowiązanie do wykonania podróży morskiej - with reasonable dispatch