wybierz wersję językową:

Arbitraż handlowy i mediacje (krajowe i zagraniczne)

Od początku działalności Kancelaria wielokrotnie uczestniczyła w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych i polubownych, co pozwoliło na zgromadzenie bogatego doświadczenia w obecnym czasie, kiedy arbitraż, mediacja i sądownictwo polubowne stają się coraz bardziej powszechne.

Dotychczas w postępowaniach polubownych w Polsce oraz przed sądami arbitrażowymi za granicą prawnicy Kancelarii reprezentowali, z powodzeniem, zagraniczne i polskie firmy żeglugowe, uczestników obrotu nieruchomościami, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe.

Kancelaria posiada również wiedzę i doświadczenie odnośnie prowadzenia mediacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi - zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.


wróć