wybierz wersję językową:

Bankowość i międzynarodowe transakcje finansowe

Kancelaria świadczy doradztwo prawne w zakresie bankowości i obsługi transakcji finansowych. Usługi świadczone przez prawników Kancelarii obejmują między innymi:

• przygotowanie opinii prawnych w obszarze działalności instytucji finansowych;

• sporządzanie różnorodnych umów wzorcowych dla instytucji finansowych,

• doradztwo bankom w zakresie prowadzonej działalności, w tym tajemnicy bankowej, gwarancji bankowych, nieściągalnych zobowiązań oraz egzekwowalności standardowych warunków kontraktowych w prawie polskim, jak również w prawie międzynarodowym,

• obsługę prawną w procesie finansowania projektów inwestycyjnych,

• sporządzanie i negocjowanie dokumentacji przy zawieraniu umów pożyczkowych, kredytowych, leasingowych i factoringowych. 


wróć