wybierz wersję językową:

Fuzje i przejęcia

Wykorzystując zdobyte doświadczenie, prawnicy Kancelarii zajmują się kompleksową obsługą prawną w zakresie fuzji, przejęć i przekształceń spółek prawa handlowego. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

• obsługę prawną w toku całego procesu zbywania lub nabywania przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części,

• przeprowadzanie kompleksowej analizy prawnej podmiotów lub aktywów będących przedmiotem transakcji, 

• doradztwo prawno podatkowe przy ustalaniu struktury transakcji,

• przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji transakcyjnej,

• reprezentację klientów w postępowaniach przed sądami i organami administracyjnymi.


wróć