wybierz wersję językową:

Międzynarodowe struktury kapitałowe


Kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych w zakresie tworzenia, modelowania podatkowego oraz zarządzania międzynarodowymi strukturami korporacyjnymi. W ramach zakresu działalności Kancelarii w tej dziedzinie wyróżnić należy:

przygotowywanie analiz prawnych na gruncie obowiązujących umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania,

doradztwo przy wyborze optymalnych rozwiązań podatkowych dla transgranicznych
transakcji lub powiązań gospodarczych o zasięgu międzynarodowym,

tworzenie i modelowanie międzynarodowych struktur kapitałowych,
również z wykorzystaniem spółek off – shore.wróć