wybierz wersję językową:

Prawo administracyjne

Kancelaria zapewnia zarówno pomoc w zakresie postępowania administracyjnego, jak i szeroko pojętego materialnego prawa administracyjnego. Doświadczony zespół Kancelarii zajmuje się między innymi:

• przygotowaniem analiz prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procesowego, procedury sądowo - administracyjnej oraz z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,

• uzyskiwaniem różnego rodzaju zezwoleń i koncesji na potrzeby  podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

• sporządzaniem wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu  administracyjnym,

• przygotowywaniem dokumentacji urzędowej związanej z procesem inwestycyjnym,

• reprezentacją w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i organami administracyjnymi wszystkich instancji.


wróć