wybierz wersję językową:

Prawo morskie

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę i pomoc prawną w obszarze prawa morskiego, w szczególności w zakresie:

• rejestracji statków (w Polsce i za granicą),

• nabycia i sprzedaży statków,

• aresztów statków,

• umów przewozu ładunku: 
   - dokumenty przewozowe
   - roszczenia ładunkowe
   - rozliczenia
   - postępowania sądowe i arbitrażowe krajowe i zagraniczne

•  umowy budowy i remontów statków, 

•  umowy przewozu pasażerów: 
    - odpowiedzialność przewoźnika, 
    - odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu i utraty życia, 

•  umowy czarteru: 
    - czarter na czas, czarteru na podróż i czarter bare-boat oraz czartery hybrydowe

•  usługi pomocnicze: 
    - umowa holownicza, 
    - usługi pilota 
    - inne usługi morskie 

•  morskie prawo pracy 

•  praw rzeczowych na statku (hipoteka morska, zastawy), 

•  ratownictwa morskiego (awaria wspólna), 

•  wypadków morskich,

•  zderzenia statków, 

•  ubezpieczeń i reasekuracji morskich,

•  odszkodowań związanych z wypadkami na morzu, 

•  morska energetyka wiatrowa 


 


wróć