wybierz wersję językową:

Prawo obrotu nieruchomościami

W zakres działań Kancelarii wchodzi obsługa prawna rynku obrotu nieruchomościami.

Prawnicy Kancelarii doradzają w przygotowaniu, organizowaniu i realizowaniu transakcji związanych z nieruchomościami, prowadzą analizy stanu prawnego nieruchomości w aspekcie ich przekształceń własnościowych, reprezentują podmioty w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi (związanych ze zmianą właściciela, podziałem nieruchomości, uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wpisaniem lub wykreśleniem hipoteki).

Ponadto, Kancelaria świadczy obsługę prawną w zakresie:

• nabywania nieruchomości,

• administrowania lokalami,

• realizacji projektów deweloperskich w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym,

• zawierania i realizacji umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości, w tym nieruchomości lokalowych,

• inwestycji z udziałem podmiotów samorządowych,

• uzyskiwania decyzji administracyjnych w toku procesu budowlanego.


wróć