wybierz wersję językową:

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy Kancelaria świadczy usługi w przedmiocie:

• przygotowywania projektów umów prawa pracy, jak również kontraktów menedżerskich,

• procedur zatrudniania cudzoziemców w Polsce,

• reprezentowania stron stosunku pracy przed sądami pracy,

• obsługi prawnej posiedzeń organów samorządów pracowniczych,

• przygotowywania projektów porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów.


wróć