wybierz wersję językową:

Prawo ubezpieczeniowe (krajowe i zagraniczne)

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi dotyczące prawa ubezpieczeniowego w Polsce i w Unii Europejskiej. Pomoc świadczona przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

• przygotowanie treści ogólnych warunków ubezpieczeń, 

• doradztwo w zakresie odszkodowania za powstałą szkodę objętą ubezpieczeniem,
 
• reprezentowanie Klientów w negocjacjach z klubami ubezpieczeniowymi P&I, 

• reprezentowanie w postępowaniach sądowych.


wróć