wybierz wersję językową:

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria prowadzi obsługę prawną dla zamawiających i wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.  Zespół Kancelarii zajmuje się między innymi:

• bieżącym doradztwem oraz sporządzaniem opinii prawnych w zakresie każdego z etapów postępowania o udzielenie zamówienia,

• przygotowaniem oraz analizą prawną dokumentacji, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projektów umów o udzielenie zamówienia, dokumentacji ofertowej,

• prowadzeniem korespondencji pomiędzy stronami postępowania o udzielenie zamówienia,

• sporządzaniem pism oraz reprezentacją w ewentualnym postępowaniu odwoławczym i sądowym.


wróć