wybierz wersję językową:

Aktualności

23
BIMCO ETS - KLAUZULA DOTYCZĄCA HANDLU EMISJAMI DLA STRON CZARTEROWYCH 2022

Opublikowano 2023/05/23

BIMCO, największe na świecie międzynarodowe stowarzyszenie żeglugowe, niedawno wprowadziło nową klauzulę w umowach czarterowych o standardowym czasie, która nakłada odpowiedzialność za płacenie za uprawnienia do emisji lub kredyty na czarterujących. Klauzula znana jest jako "ETS - Emission Trading Scheme allowances clause for time charter parties 2022".
BIMCO oferuje klauzulę zapewniającą jasność w oczekiwaniu na wejście w życie obowiązkowego systemu handlu emisjami ze statków Unii Europejskiej. System handlu uprawnieniami do emisji (ETS) to system "cap and trade", który pozwala przewoźnikom emitować gazy cieplarniane w zamian za przydziały.
Projekt klauzuli przypisującej odpowiedzialność finansową za emisje ze statków jest zgodny z zasadą "zanieczyszczający płaci", zapewniając przeniesienie kosztów ETS na komercyjnych operatorów statków - w tym przypadku czarterujących czas, mówi BIMCO.
Wprowadzenie tej klauzuli jest odpowiedzią na rosnącą presję wywieraną na przemysł żeglugowy, aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i spełnić wymogi regulacyjne. Nakładając odpowiedzialność za uprawnienia do emisji lub kredyty na czarterujących, zachęca ich do wybierania statków o niższych profilach emisji i eksploatowania ich w sposób możliwie najbardziej przyjazny dla środowiska.
Warto zauważyć, że klauzula jest dobrowolna, a strony mogą swobodnie negocjować różne warunki, jeśli tak zdecydują. Stanowi to jednak ważny krok w kierunku zapewnienia, by sektor żeglugi morskiej odgrywał swoją rolę w ograniczaniu globalnych emisji gazów cieplarnianych.

Więcej informacji:
maritimecyprus.com/wp-content/uploads/2023/05/ETS-BIMCO-CLAUSE-FOR-TIME-CHARTER-PARTIES-2022.pdf