wybierz wersję językową:

Aktualności

04
Klauzula domyślna Gafta: większy nacisk na łagodzenie skutków

Opublikowano 2024/07/04

Sharp Corp Ltd przeciwko Viterra BV (dawniej Glencore Agriculture BV) [2024] UKSC 14

W tej sprawie Sąd Najwyższy zdecydował o właściwej wysokości odszkodowania na podstawie klauzuli niewykonania zobowiązania Gafta. Chociaż przedstawione fakty sprawy są nieco nietypowe, konkluzja Sądu Najwyższego dostarcza wskazówek co do tego, jak ogólnie należy oceniać odszkodowanie w przypadku niewykonania zobowiązania na podstawie standardowych umów Gafta. Sąd skupił się zarówno na zasadzie łagodzenia skutków, jak i na zasadzie kompensacji.

Więcej informacji:
https://www.hilldickinson.com/insights/articles/gafta-default-clause-closer-focus-mitigation?utm_source=vuture&utm_medium=email&utm_campaign=trade%20advantage%20(june%202024)_27%20june%202024