wybierz wersję językową:

Aktualności

13
Uwagi i wnioski do projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Opublikowano 2020/05/13

Przypominamy, że do dnia 18 czerwca 2020 r. trwają konsultacje społeczne projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy, które zostały ogłoszone przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 18 grudnia 2019 r. Z treścią projektów można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (w zakładce Gospodarka wodna – przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarach dorzeczy) oraz na stronie www.apgw.gov.pl.

W czasie trwania konsultacji społecznych osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Szczegóły w komunikacie MGMiŻŚ: 

www.gov.pl/web/gospodarkamorska/czekamy-na-uwagi-i-wnioski-do-projektu-przegladu-istotnych-problemow-gospodarki-wodnej-dla-obszarow-dorzeczy