wybierz wersję językową:

Aktualności

04
Zakaz połowów dorsza od 4 czerwca do 31 sierpnia

Opublikowano 2020/06/04

W dniu 1 maja 2020 rozpoczął się zakaz połowów kwoty dorsza, przeznaczonej wyłącznie na przyłów, w podobszarach 25 i 26. Zakaz obowiązywać będzie do dnia 31 sierpnia 2020 r. W dniu 1 czerwca 2020 rozpoczął się zakaz połowów kwoty dorsza, przeznaczonej wyłącznie na przyłów, w podobszarze 24. Zakaz obowiązywać będzie do dnia 31 lipca 2020 r.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, że:

1) od dnia 4 czerwca do dnia 31 sierpnia na podobszarach 25 i 26 Morza Bałtyckiego, i
2) od dnia 4 czerwca do dnia 31 lipca na podobszarze 24 Morza Bałtyckiego

obowiązuje zakaz prowadzenia jakichkolwiek połowów, w tym połowów ryb gatunków pelagicznych.

Szczegóły dotyczące m.in. wyjątków we wskazanym obostrzeniu w komunikacie MGMiŻŚ:

www.gov.pl/web/gospodarkamorska/zakaz-polowow-dorsza-od-4-czerwca-do-31-sierpnia