wybierz wersję językową:

Aktualności

14
Zgodność z przepisami morskimi. Aktualności na temat decyzji IMO MSC 108

Opublikowano 2024/06/14

W dniach 15-24 maja 2024 r. odbyła się 108. sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (MSC 108). Przyjęto poprawki zwiększające bezpieczeństwo przeciwpożarowe statków pasażerskich typu ro-ro, a także poprawki rozszerzające wyposażenie do holowania awaryjnego na nowe statki inne niż tankowce oraz poprawki poprawiające środki bezpieczeństwa dla statków wykorzystujących gaz ziemny jako paliwo. Kontynuowano prace nad nowym kodeksem dla statków autonomicznych oraz rozważono perspektywę bezpieczeństwa nowych paliw i technologii wspierających redukcję emisji gazów cieplarnianych ze statków.

Więcej informacji:
https://maritimecyprus.com/2024/06/04/maritime-compliance-update-on-the-imo-msc-108-decisions-affecting-vessels/