wybierz wersję językową:

Aktualności

30
USCG publikuje roczny raport z kontroli stanu portów za 2022 r.

Opublikowano 2023/05/30

Biuro Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych ds. Zgodności statków handlowych opublikowało roczny raport na 2022 r. dotyczący kontroli przeprowadzanych przez państwo portu w USA. Celem raportu jest "dostarczenie kluczowych statystyk globalnego przemysłu morskiego i trendów zgodności w odniesieniu do zgodności z przepisami amerykańskimi i międzynarodowymi, takimi jak bezpieczeństwo życia na morzu (SOLAS), Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL) oraz Międzynarodowy kodeks ochrony statków i obiektów portowych (ISPS)".

Więcej informacji:
maritimecyprus.com/2023/05/29/uscg-releases-their-2022-port-state-control-annual-report/?utm_source=newsletter