wybierz wersję językową:

Aktualności

25
Zapobieganie stratom morskim: Wytyczne dotyczące przewozu pojazdów elektrycznych

Opublikowano 2023/05/25

Stale rosnąca stawka, zarówno statków pasażerskich jak i towarowych, będzie musiała przewozić opancerzone pojazdy bojowe na pokładzie. Niniejsze wytyczne dotyczą przewozu opancerzonych pojazdów bojowych dla obu typów statków w ramach różnych rozdziałów, ponieważ mają one z natury różne cechy operacyjne i konstrukcyjne:
• Rozdział 2 dotyczy statków pasażerskich typu ro-ro; i
• Rozdział 3 dotyczy statków towarowych typu ro-ro i samochodowców.
Niniejsze wytyczne opracowano, aby pomóc odpowiednim władzom i zainteresowanym stronom w zapewnieniu, że przewóz pojazdów opancerzonych na pokładzie statków odbywa się w sposób bezpieczny i z należytym uwzględnieniem ochrony środowiska.

Więcej informacji:
maritimecyprus.com/2023/05/22/maritime-loss-prevention-guidance-on-the-carriage-of-electric-vehicles-in-ro-ro-spaces-2/