wybierz wersję językową:

Aktualności

03
Wytyczne dotyczące przewozu pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi w przestrzeniach Ro-Ro

Opublikowano 2024/06/03

Głównymi powodami, dla których temat pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi (AFV) i pojazdów elektrycznych stał się poważnym problemem w zakresie bezpieczeństwa, jest ogromny wzrost floty AFV, potencjalne ryzyko pożaru związane z tymi pojazdami oraz duża niepewność co do związanej z nimi charakterystyki pożaru.

Stale rosnąca liczba zarówno statków pasażerskich, jak i towarowych będzie musiała transportować pojazdy AFV na pokładzie. Niniejszy poradnik omawia przewóz pojazdów AFV dla obu typów statków w różnych rozdziałach, ponieważ mają one z natury różne cechy operacyjne i projektowe:

Rozdział 2 dotyczy statków pasażerskich ro-ro; oraz
Rozdział 3 dotyczy statków towarowych typu ro-ro i transporterów pojazdów.
Niniejsze wytyczne zostały opracowane, aby pomóc odpowiednim organom i zainteresowanym stronom w zapewnieniu, że przewóz pojazdów AFV na pokładzie statków odbywa się bezpiecznie i z należytym uwzględnieniem ochrony środowiska.

Kliknij poniżej, aby pobrać pełną wersję przewodnika:
https://maritimecyprus.com/wp-content/uploads/2022/05/EMSA-AFVs-Guidance.pdf