wybierz wersję językową:

Aktualności

05
RTI Ltd v MUR Shipping BV

Opublikowano 2024/06/05

Brytyjski Sąd Najwyższy („UKSC”) wydał w zeszłym tygodniu nową przełomową decyzję w sprawie wpływu zastrzeżenia „uzasadnionych starań” w klauzuli dotyczącej siły wyższej w umowie frachtu („COA”).  Decyzja ta ma znacznie szersze zastosowanie do umów handlowych.  UKSC podszedł do spornej kwestii jako kwestii ogólnej zasady interpretacji umów, wzmacniając potrzebę pewności w transakcjach handlowych zgodnie z prawem angielskim.

Więcej informacji:
https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/uksc/2024/18