wybierz wersję językową:

Aktualności

07
WYTYCZNE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ZMIENIAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI MANEWROWE

Opublikowano 2024/06/07

Niniejszy dokument strategiczny zawiera wytyczne dla kapitanów portów (COTP), oficerów odpowiedzialnych za inspekcje morskie (OCMI) i zainteresowanych stron z sektora morskiego dotyczące urządzeń zmieniających charakterystykę manewrowania statków pływających po wodach terytorialnych Stanów Zjednoczonych, w tym względy zapewniające bezpieczną żeglugę i wytyczne niezbędne do zapewnienia zgodności z 33 CFR względy zapewniające bezpieczną żeglugę i wytyczne niezbędne do zachowania zgodności z 33 CFR § 164.11 (k)

Więcej informacji:
https://maritimecyprus.com/wp-content/uploads/2024/05/USCG-ENG-Policy-Letter-01-24.pdf