wybierz wersję językową:

Aktualności

06
IMO opracowuje wytyczne dotyczące granulatu tworzyw sztucznych

Opublikowano 2024/06/06

Plastikowe granulki, znane również pod nazwą nurdles, to małe granulki plastiku wykorzystywane jako surowiec do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. W przypadku przedostania się do środowiska, zwłaszcza morskiego, stanowią one poważne zagrożenie dla środowiska.
IMO zaczęła zajmować się kwestią transportu plastikowych granulek po incydencie X-Press Pearl u wybrzeży Sri Lanki w lutym 2021 roku. Po pożarze na pokładzie, a następnie zatonięciu statku, granulki zostały uwolnione do środowiska morskiego, a kilka ton granulek wyrzuciło na brzeg.
Zalecenia dotyczące transportu granulatu tworzyw sztucznych obejmują:
- Pelety z tworzyw sztucznych powinny być pakowane w dobrej jakości opakowania, które powinny być wystarczająco mocne, aby wytrzymać wstrząsy i obciążenia zwykle występujące podczas transportu. Opakowanie powinno być tak skonstruowane i zamknięte, aby zapobiec utracie zawartości, która może być spowodowana w normalnych warunkach transportu przez wibracje lub siły przyspieszenia.
- Informacje transportowe powinny wyraźnie identyfikować kontenery towarowe zawierające granulat tworzyw sztucznych. Nadawca powinien uzupełnić informacje o ładunku o specjalną prośbę dotyczącą właściwego sztauowania.
- Kontenery towarowe zawierające granulaty tworzyw sztucznych powinny być odpowiednio sztauowane i zabezpieczone, aby zminimalizować zagrożenia dla środowiska morskiego bez uszczerbku dla bezpieczeństwa statku i osób na pokładzie. W szczególności powinny one być sztauowane pod pokładem, gdy tylko jest to możliwe, lub na pokładzie w osłoniętych obszarach odsłoniętych pokładów.
Przeczytaj okólnik z zaleceniami https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/MEPC.1-Circ.909.pdf
Podczas 11. sesji Podkomitetu IMO ds. Zapobiegania Zanieczyszczeniom i Reagowania (PPR) omówiono projekt wytycznych dotyczących usuwania plastikowych granulek pochodzących z wycieków ze statków https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/PPR-11th-session.aspx
Zapoznaj się z projektem wytycznych dotyczących usuwania plastikowych granulek https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/PPR%2010-INF.13%20-%20Guidelines%20on%20clean-up%20of%20plastic%20pellets%20from%20ship-source%20spills%20(Norway,%20South%20Africa,%20ITO...)-.pdf