wybierz wersję językową:

Aktualności

15
Zabezpieczenia roszczeń w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych

Opublikowano 2020/05/15

Od pewnego czasu w polskich sądach stale rośnie liczba spraw związanych z roszczeniami konsumentów, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane głównie do waluty franka szwajcarskiego.

Choć orzecznictwo w podanych sprawach formuje się w dalszym ciągu to nadal daleko nam do stwierdzenia byśmy mieli do czynienia z ukształtowaną linią orzeczniczą. Co ciekawe, ostatnie miesiące pokazują, że niektóre sądy zaczęły w tego typu sprawach udzielać konsumentom zabezpieczeń na czas trwania sporu z bankiem. Zabezpieczenie takie polega na wstrzymaniu obowiązku spłaty rat przy jednoczesnym zakazaniu bankowi wypowiadania umowy kredytowej.

Jeszcze jesienią zeszłego roku zabezpieczeń udzielano w zasadzie wyłącznie w przypadku sporów z bankami będącymi w trudnej sytuacji majątkowej. Obecnie orzeczenia, które zapadają w tym przedmiocie dotyczą już kilku wiodących banków działających na polskim rynku. 

Przypominamy, że sąd badający sprawę udzieli zabezpieczenia, jeżeli strona, która wnioskuje w tym zakresie, uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje natomiast wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Kancelaria na bieżąco monitoruje sytuację w zakresie obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa, które mają zastosowanie dla rozpoznania sporów na linii bank-konsument.

Źródło: Gazeta Prawna